Het heeft langer geduurd dan verwacht maar nu komen ze er, de woningen voor zorgmijdende Dordtenaren. Mensen die uit elk systeem vallen en op straat moeten zien te overleven, daar hoort volgens het CDA Dordrecht een warm hart en passende inzet bij. Wel terecht uit huis en de zorg gezet, maar voor ons telt ieder mens. Het CDA wil dat iedereen van de straat is en een dak boven het hoofd heeft om niet op straat te hoeven slapen.

In 2016 vroeg het CDA in een motie om een oplossing te zoeken en deze te vinden in de woonvariant Skaeve Hüse. Het CDA vindt dat we in Dordrecht moeten sturen op een goede relatie tussen de zorg en de woningcorporaties. Het CDA is dan ook blij dat Trivire als woningcorporatie verantwoordelijkheid neemt voor deze Huse en het huisvesten van hen die meer dan een dak boven hun hoofd nodig hebben. Ook waardeert het CDA de inzet van o.a. het Leger des Heils die een lange tijd de opvang van deze mensen heeft verzorgd. Het CDA ziet De Skaeve Huse, door het bieden van rust en structuur, niet als een eindstation, maar als een tussenstation op de weg terug naar een volwaardige plaats in de samenleving. Het CDA ziet de locatie Kerkeplaat als een goede optie en nu de plek gevonden is verwachten wij een snelle realisatie.

Categorieën: Geen categorie