Een blog van Frans Riet

De laatste tijd vraag ik me steeds meer af hoe je het beste als plaatselijke fractie campagne en als plaatselijke afdeling, campagne moet voeren.
Ik werd daar nog sterker op gewezen toen er een persbericht van de gemeente Weert verscheen, waarin ze zeiden te stoppen met die grote campagneborden vol posters. Plaatsen, posters ophangen, verwijderen en schoonmaken, is dat nog wel van deze tijd waarin veel bezuinigd moet worden.
Ik vroeg me ook af of er eigenlijk nog mensen zijn die zich door deze borden laten beïnvloeden in het wel of niet gaan stemmen.
We worden al weken overvoerd met televisieprogramma’s en radio-uitzendingen waarin de lijsttrekkers duidelijk maken dat de verkiezingen er aan komen. Er is zelfs een grote krant die elke lijsttrekker een voorpagina geeft om zelf te vullen.
“Ja, maar je moet zichtbaar zijn”, wordt er dan gezegd. Natuurlijk valt er over smaak te twisten, maar toen mijn vrouw zei dat ze helemaal geen poster van het CDA op de Dordtse borden had gezien, begon ik te twijfelen. Inderdaad we waren niet zichtbaar, we hingen er wel. Alleen die overheersende groene kleuren die tot voor kort de posters van het CDA kenmerkten, waren vervangen door een foto van onze lijsttrekker.
Ook binnen de fractie werd er opgemerkt dat het idee leeft dat de landelijke politici de afdelingen en kringen links lieten liggen. De campagne richt zich meer en meer op de media.
Waar je vroeger de politici dagenlang het land in zag trekken, met af en toe een televisieoptreden, hoorde ik een politiek commentator op de radio zeggen dat juist dit jaar de lijsttrekkers zich alleen maar voorbereiden op de debatten op radio en televisie. En dat ze slechts sporadisch nog het land in trekken en zich nauwelijks meer in kleine zaaltjes presenteren.
Ik denk dat we ons als plaatselijke afdeling en als plaatselijke fractie eens goed moeten beraden over het campagnevoeren in verkiezingstijd. Zelf geloof ik bij landelijke verkiezingen niet meer zo in het flyeren en het winnen van stemmen door middel van gesprekjes enz. Misschien moeten we onze energie als plaatselijke fractie en als plaatselijke afdeling veel meer richten op de gemeenteraadsverkiezingen, met thema’s waar je vier jaar aan hebt gewerkt, met resultaten die je dan enthousiast kunt presenteren. En of daar dan de grote borden met posters wel een rol in zullen spelen betwijfel ik echter nog steeds. Wat mij betreft een eerste bezuinigingspost voor de gemeente. Is trouwens bekend hoeveel dat hele bordengedoe kost?