Op 11 september werd de startnotitie over de straatverlichting besproken in één van de advieskamers.
Ten opzichte van het verleden is er sprake van een duidelijke koerswijziging. In het verleden was het otto “licht, tenzij”. In de komende twintig jaar is dat motto veranderd in “licht waar het moet en donker waar het kan.” Dit alles in het kader van duurzaamheid.
Het CDA staat achter de koers die wordt voorgesteld. Wel heeft het in de adviescommissie aandacht gevraagd voor de verlichting in de woonwijken. In de startnotitie krijgt de binnenstad licht van “beeldkwaliteit A”. In de woonwijken zou dat “beeldkwaliteit B” zijn, oftewel minder licht. Als CDA hebben we er voor gepleit om in woonwijken op doorgaande routes en op drukkere punten niet te beknibbelen op de lichtkwaliteit. Ook hebben we speciaal aandacht gevraagd voor
de fietspaden zoals langs de Rondweg. Het CDA is blij met de wijze waarop het College de inspraak van de bewoners wil regelen. Ook als CDA hechten we veel aan de opvattingen van de bewoners. Zij kennen hun wijk het best en weten wat de sociaal onveiliger punten zijn. Ook de samenwerking met diverse gemeenten uit de Drechtsteden juichen we toe. Dit zal zorgen voor een betere prijsstelling.
Komende maanden zal de startnotitie uitgewerkt worden. Daarna zal een compleet plan worden voorgelegd aan de raad.

Categorieën: Geen categorie