Het CDA heeft zich eerder dit jaar samen met de CU/SGP ingespannen om de toekomst van de Voedselbank zeker te stellen. Via een breed ondersteunde motie hebben wij aandacht willen vragen voor de penibele situatie waarin de Voedselbank verkeerde.

Gelukkig hebben zich, mede door alle (media)aandacht, verschillende partijen gemeld die met de Voedselbank de handen ineen hebben geslagen. Gesprekken met De Hoop, verschillende supermarkten en de Sociale Dienst hebben ertoe geleid dat het bestuur van de Voedselbank weer vooruit kan kijken. Een compliment is hier zeker op zijn plaats.

De Voedselbank is een maatschappelijk initiatief en dat is iets waar het CDA veel waarde aan hecht. Het toont de kracht en bereidheid van mensen en organisaties om om te zien naar mensen die het wat minder hebben.
Mocht de Voedselbank in de toekomst incidenteel nog eens de hulp van de gemeente nodig hebben om hun zelfstandigheid te versterken en hun belangrijke taak te kunnen voortzetten, dan staat de CDA-fractie daar positief tegenover.