Door Frans Riet

Op 5 november bracht een delegatie van de stichting Pro Roma een bezoek aan de fractie van het CDA om aandacht te vragen voor de situatie van de Roma’s.

De ambassadeur Jac. Hogeweg, bijgestaan door de heer Monster van de stichting, maakten duidelijk dat deze groep mensen uit Oost Europa het heel moeilijk heeft. De stichting probeert de Roma’s in met name Roemenië weer perspectief te bieden, door o.a. te werken aan verbetering van het onderwijs voor deze kansarme groep. In een land als Roemenië is dat niet makkelijk. We werden als fractie geïnformeerd over de enorm slechte toestanden waarin veel Roma’s leven.

Maar beide vertegenwoordigers van de stichting spraken ook hun zorgen uit over de ontwikkeling in de komende jaren. Als de grenzen ook voor de Roma’s straks open gaan, zijn we in West-Europa niet goed voorbereid op de komst van deze groep kansarme mensen. De heer Hogeweg en de heer Monster zijn oprecht bang, dat wij in Nederland niet weten hoe we hen het beste kunnen begeleiden. In andere landen (Italie, Frankrijk) zijn er grote problemen, met als gevolg veel criminaliteit en discriminatie.

De stichting Pro Roma doet juist alles er aan de Roma’s in hun eigen omgeving verder te helpen. Ze pleit er dan ook voor dat we juist nu goed moeten nadenken over wat we gaan doen als straks echt de grenzen open gaan.

In ieder geval heeft dit bezoek er voor gezorgd dat het CDA alert is op deze ontwikkeling. We zullen bekijken in hoeverre ook binnen andere fracties dit een punt van zorg is, zodat we gezamenlijk op kunnen trekken.

De CDA-fractie waardeert het vele werk wat er wordt verzet door de stichting.

Categorieën: Geen categorie