Gisteren is de nota Speelruimtebeleid besproken. Een prima nota, maar het CDA maakt zich zorgen over het voortbestaan van de speelruimteverenigingen. Het CDA is trots op het werk van de betrokken vrijwilligers en vraagt het college om de speeltuinverenigingen extra te ondersteunen. Niet door zich ermee te bemoeien, maar door de verenigingen te helpen bij bijvoorbeeld het beheer van de speeltuinen. Wij denken aan de wijze waarop de sportverenigingen worden gesteund. Die draaien ook hoofdzakelijk op vrijwilligers, maar waar het gaat om onderhoud draagt de gemeente bij. Belangrijk is dat het een maatschappelijk initiatief van vrijwilligers blijft.
Door de inzet van beheerders via communityjobs denkt het CDA de waardevolle vrijwilligers te kunnen ontlasten en zodoende het voortbestaan van de speelruimteverenigingen veilig te stellen.

Het college heeft toegezegd hier werk van te maken. Het CDA zal het college aan deze toezegging houden en er anders later op terugkomen.