De komst van een kindje is een moment van intens geluk. Ouders omringen het kleintje met liefde en aandacht en het kindje krijgt de kans om zich in een veilige omgeving te ontwikkelen. Niet alle kinderen krijgen deze kans na de geboorte. Niet alle ouder(s) zijn in staat om voor een baby te zorgen en zijn aangewezen op hulpverlening. Als zij niet bereid zijn om hulp te zoeken bij instanties gaat het soms vreselijk mis.
Daarom is het initiatief van Barbara Muller om een Babyhuis in Dordrecht te starten heel bijzonder. Het Babyhuis is een laagdrempelige voorziening waar een moeder samen met haar baby kan bijkomen of waar een wanhopige moeder in het uiterste geval haar baby kan achterlaten als ze echt geen uitweg meer ziet. Vooral de eenvoudige oprechtheid van het Babyhuis kan een uitkomst zijn voor een moeder in paniek. Een moeder die zich niet durft te wenden tot een overheidinstantie.

Het Babyhuis kan het meest voor haar kwetsbare doelgroep betekenen als zij de mogelijkheid krijgt om samen te werken met de gemeente en overheidsinstanties die zich bezighouden met de zorg voor moeder en kind. Daarom verdient Barbara Muller steun van de gemeente en wil het CDA er met de wethouder (en specialisten uit het veld) over praten. Wij hopen dat het College haar aanvankelijke negatieve opstelling bijstelt en het initiatief constructief en positief tegemoet treedt. Dan wordt de opening van het Babyhuis in juni een feestelijke dag.