Woensdag 6 februari werden de sportprijzen over 2012 toegekend op een feestelijk gala in het nieuwe van der Valkbedrijf.
Het gala wordt normaal in Kunstmin georganiseerd, maar vanwege de verbouwing van Kunstmin moest worden uitgeweken naar een nieuwe locatie. En eerlijk gezegd was ik daar blij mee. In Kunstmin is het allemaal wat afstandelijker, wat statischer. Dit keer was gekozen voor een opstelling waarbij de mensen tegenover en rond een soort van catwalk zaten. Bovendien was er gekozen voor een enigszins interactieve invulling, mede vorm gegeven door presentator Lars Sørensen, bekend van o.a. BNN.
Inhoudelijk waren er ook wat wijzigingen in het programma aangebracht. Meer dan andere jaren was er aandacht voor de vrijwilliger. “Zonder vrijwilliger is er geen sport”. Verder werd de sportprijs van de stad Dordrecht ook toegekend aan een echte vrijwilliger, Jan Pruijmboom, bestuurder van voetbalvereniging SSW, bij uitstek een vertegenwoordiger van de breedtesport.
Maar natuurlijk ging de meeste aandacht uit naar de bekendmaking van de sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar. In elk van deze categorieën er waren drie genomineerden, maar winnaars werden respectievelijk polststokhoogspringer Rutger Koppelaar, zwemster Kim Busch en de honkballers van de Hawks. Ook namens het CDA van harte gefeliciteerd.
Het sportgala was een groot succes. Het is inmiddels na 33 jaar uitgegroeid tot een mooi feest, waarin een belangrijk deel van sportend Dordt elkaar ontmoet. Zo’n 400 aanwezigen genoten van een goed programma. En als dan zoals dit jaar bij uitstek het geval was, topsport en breedtesport elkaar ontmoeten, dan is dat pure winst die we als CDA van harte toejuichen.
Voorafgaand aan het gala ontmoette de Sportraad o.l.v. Andries van de Graaf gemeenteraadsleden. Maar liefst de helft van de raad was aanwezig. Een goed teken. Andries noemde diverse aandachtsvelden van de Sportraad, maar richtte zich vooral op twee speerpunten: bewegingsonderwijs op basisscholen en een integraal beleid rond de inrichting van de sportcomplexen. Dordt mag trots zijn op het sportbeleid in Dordt met prachtige voorzieningen, zoals verenigingshallen, Sportboulevard en diverse sportcomplexen met veelal bloeiende verenigingen.

Frans Riet

Categorieën: Geen categorie