Afgelopen dinsdag 19 februari heeft de gemeenteraad in de adviescommissie gesproken over het coffeeshopbeleid.
Het CDA Dordrecht is tegen het gebruik van drugs, en maakt zich in het bijzonder zorgen om het gebruik van drugs door de jeugd. Drugsgebruik door kinderen heeft vaak desastreuze gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen van kinderen en leidt niet zelden tot psychiatrische aandoeningen en/of criminaliteit. Bovendien is onder (soft)drugsgebruikende jongeren de schooluitval veel hoger dan onder jongeren die geen drugs gebruiken.
In Dordrecht lijkt het stringente coffeeshop haar vruchten af te werpen. Jongeren worden niet in coffeeshops aangetroffen en de sancties op overtredingen zijn zwaar. Toch is het CDA bezorgd over de wijze waarop jongeren aan drugs komen en wij pleiten voor het verfijnen van de handhavingsinstrumenten, bijvoorbeeld waar het gaat om de controles van coffeeshops en het aanhouden van straatdealers.
Voor de CDA-fractie is het belangrijk dat coffeeshops direct gesloten wanneer zij hun zaakjes niet op orde hebben en wat ons betreft hoeven er geen nieuwe coffeeshops voor terug te komen. Het verpest het straatbeeld en brengt jongeren onnodig in aanraking met softdrugs.
In de adviescommissie is ook gesproken over de wens van de gemeente Zwijndrecht om te experimenteren met legale teelt van wiet. Het CDA Dordrecht is geen voorstander van legale kweek, maar mocht het rijk toestemming geven voor de pilot, dan zullen wij de resultaten nauwlettend en met interesse volgen. Want ook het CDA sluit niet haar ogen voor de ongewenste gevolgen van de illegale achterdeur. Niet zelden zitten hier criminele organisaties achter en is controle op de kwaliteit van de drugs onmogelijk, met als gevolg dat de drugs vaak een destructief hoog THC-gehalte bevat. Als sluiting van coffeeshops niet mogelijk is, dan moet in ieder geval goed nagegaan worden op welke wijze de toevoer van wiet uit handen van criminele organisaties gehouden kan worden.