Donderdag 28 maart 2013 werd in de Duurzaamheidsfabriek het TechniekDock geopend. TechniekDock zorgt er voor dat schoolkinderen uit de groepen 7 en 8 kennis kunnen maken met de techniek. De gemeente Dordt faciliteert met busvervoer. Op de Duurzaamheidsfabriek krijgen de kinderen allerlei opdrachten te doen die verbonden zijn met techniek. Diverse vrijwilligers ondersteunen dit project, zodat de kinderen in kleine groepjes aan de slag kunnen. De opening werd verricht door Paul de Krom, oud staatssecretaris en CDA-wethouder Bert v.d. Burgt. Een opening die ook gericht was op de kinderen die deze ochtend als eersten de rondleiding mochten meemaken. Door een vlijmscherpe waterstraal werd de naam “TechniekDock” uit staal gesneden. Paul de Krom en Bert v.d. Burgt benadrukten het belang van techniek. Juist in de Drechtsteden-regio, waarin de sector maritiem een belangrijke pijler is. De kinderen werd verteld dat er in de technieksector nog veel vacatures zijn en dat de verdiensten goed zijn. Bert v.d. Burgt had het over de “vier O’s” die in de duurzaamheidsfabriek bij elkaar komen: Onderwijs, Overheid, Ondernemer en Ouders (voorlichting). Hij voegde er nog een vijfde aan toe, namelijk Onderzoek. TechniekDock wil de kinderen in vroegtijdig stadium interesseren voor techniek.

Als CDA ondersteunen we deze ontwikkeling van harte. Juist onze regio is een regio waarin veel techniekbedrijven zijn, met name in de maritieme sector. In dit waterrijke gebied is het goed om juist aandacht te hebben voor deze sector, inclusief de daar aan verbonden toeristische mogelijkheden. De opening werd afgesloten met een rondleiding op de duurzaamheidsfabriek. Die rondleiding leerde ons dat er veel innovatieve mogelijkheden zijn, die niet alleen nationaal maar ook internationaal belangstelling krijgen.

Frans Riet

Categorieën: Geen categorie