Donderdagavond 28 maart 2013 werd het derde “Politiek Café” georganiseerd in de prachtige locatie van Werklounge aan de Wijnstraat. Dit keer was het de beurt aan de CU/SGP.

O.l.v. Rick v.d. Linden werd gesproken over de komende bezuinigingen. Daarbij ging het niet zozeer over de vraag of we wel of geen bankjes, bladbakken, prullenbakken of zandbakken wilden, maar ging het vooral over de vraag “Wat is de rol van de overheid en wat is de rol van de burger?”

Van de Stichting Present was de voorzitter aanwezig, Tiemen Zeldenrust. In een korte maar duidelijke presentatie stond hij stil bij de rol die vrijwilligers kunnen vervullen op het gebied van de zorg. Hoe word je als samenleving sterker? Welke taken zouden burgers op zich kunnen nemen?

De Stichting brengt mensen bij elkaar. Mensen die in een sociaal isolement leven en mensen die hulp willen verlenen. Tieman gaf ook aan dat het belangrijk is dat niet het werk van de professionele hulpverlener wordt overgenomen. Die professionele hulpverlener is een voorwaarde om vrijwilligers in te zetten.

Maar waarom moet er een dure taxi door de overheid betaald worden als de overbuurman kan en wil rijden? Waarom moet de overheid een huis op orde maken, als dit werk ook door familie en vrijwilligers gedaan kan worden?

Stichting Present telt 23.000 vrijwilligers en heeft 58 stichtingen in het hele land, waaronder Dordrecht en Papendrecht.

Als CDA ondersteunen we deze projecten van harte. Ook wij zijn van mening dat de overheid in de “rijke jaren” veel taken op zich heeft genomen, die eigenlijk niet bij de overheid horen te liggen. Als CDA doen wij een beroep op de verantwoordelijkheid van elke individuele burger.

Voorafgaand aan deze goede discussie werd ons de tussenstand van de bezuinigingswijzer gepresenteerd. Maar liefst 3500 Dordtenaren hadden de digitale enquête al ingevuld. Een mooi resultaat. Maar juist op de eigen verantwoordelijkheid van de burger werd niet hoog gescoord.

Jammer dat de interesse voor deze avond minimaal was. Er waren ongeveer 30 mensen aanwezig, waarvan 2/3 deel raadslid, wethouder of commissielid was.

Categorieën: Geen categorie