De komende jaren komt veel op de gemeentes af. Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht vormen samen met Dordrecht de regio Drechtsteden.
Afgelopen zaterdag 6 april kwamen CDA-bestuursleden en CDA-gemeenteraadsleden vanuit deze gemeentes bijeen om te bekijken of we op weg naar de komende gemeenteraadsverkiezingen van 2014 gezamenlijk kunnen optrekken. Vanuit Dordrecht waren wethouder Bert v.d. Burgt en Frans Riet hierbij aanwezig.
Ten aanzien van veel onderwerpen is het goed een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Samen sta je sterk. Denk daarbij aan onderwerpen als werkgelegenheid, huisvesting, sociale zaken, onderwijs en mobiliteit. Om een voorbeeld te noemen: daar waar bijvoorbeeld in Dordrecht voldoende sociale woningbouw is, moet Dordrecht zich vooral inzetten voor woningbouw in de midden- en topsector. Op deze manier kunnen we zorgen voor een betere doorstroming. Andere gemeentes daarentegen zouden gebaat zijn bij juist meer sociale woningbouw. Door daar met elkaar afspraken over te maken, zit je elkaar niet in de weg, maar vul je elkaar aan en versterk je de regio.
Natuurlijk kijken afzonderlijke gemeentes soms wel divers tegen bepaalde zaken aan. De belangen van de afzonderlijke gemeentes zijn soms tegengesteld van elkaar. Neem nou de Betuwelijn. Voor de ene gemeente een zorg vanwege de veiligheid, denk aan Kijfhoek. Voor de andere gemeente een probleem in verband met milieu-effecten. Dordt daarentegen is juist blij met de komst van de Betuwelijn, want veel treinverkeer passeert nu niet dicht langs de Dordtse huizen, maar gaat juist met een grote bocht om Dordt heen.
Juist daarom is het goed om als regio met elkaar in gesprek te blijven en te zoeken naar punten die gezamenlijk kunnen worden aangepakt. Komende weken zal er een conceptversie opgesteld worden, die vervolgens weer gebruikt kan worden als onderlegger voor de lokale verkiezingsprogramma’s.
Het is goed om zo gezamenlijk te werken aan een sterke regio.