Maandagavond 9 april kwam het Algemeen Bestuur van de Sportraad bijeen. Een paar maal per jaar is er een dergelijke vergadering waarbij alle sporten van Dordt vertegenwoordigd zijn.

Deze avond werd er vooral gesproken over de aanstaande bezuinigingsronde. Wethouder Reynvaan legde uit dat er 4 miljoen bezuinigd moet worden in Dordt als gevolg van allerlei vooral landelijke maatregelen. Voor wat betreft de sport staan een paar maatregelen op de rol die pijn zullen doen. De subsidiekraan zal worden dichtgedraaid en ook de Sportraad zelf zal binnen haar organisatie moeten zoeken naar bezuinigingen.

De meeste discussie ontstond bij het schrappen van de kosten op het vervoer van schoolzwemmen. De wethouder verdedigde dit voorstel, waarbij ook door enkele commissieleden gewezen werd op de verantwoordelijkheid van de ouders. Maar ook werd er nogal makkelijk de verantwoordelijkheid op het bordje van de scholen gelegd. “Je moet toch overal voor betalen? Laat de scholen, of laat de ouders dan ook voor het schoolzwemmen betalen”, was een gehoorde opmerking.

Maar ik kan de commissieleden verzekeren dat als de scholen geen vergoeding voor het busvervoer krijgen, het schoolzwemmen ter ziele is. En in mijn ogen is het dan wat te gemakkelijk om te zeggen “we niet weten wat de scholen zullen doen”. Ik denk dat het goed is om bij een dergelijk voorstel eerst eens te inventariseren wat de daadwerkelijke gevolgen zijn van een maatregel. Het voorstel komt me ook vreemd over, omdat nog maar twee jaar geleden het beleid van de gemeente Dordt was om elke basisschoolleerling met een zwemdiploma de school te doen verlaten. Scholen moesten elk jaar trouw de lijstjes met resultaten invullen. En nu zei de wethouder dat het behalen van een diploma niet het belangrijkste is…..

Deze bezuiniging op het schoolzwemmen moet ook afgewogen worden tegenover het feit dat Optisport, de exploitant van de Sportboulevard, twee jaar geleden bij de gemeente bedongen heeft voor 20 jaar (!) een bedrag van 200.000 euro per jaar te mogen ontvangen om juist het schoolzwemmen overeind te houden. De wethouder liet vervolgens de Sportraad weten dat er momenteel onderhandeld wordt met Optisport om te bekijken of de gelden ook op een andere manier kunnen worden ingezet.
Het bleek dat een deel al is ingezet voor “Zwemkriebels” voor peuters.

Alhoewel de discussies met het college door de raad nog gevoerd moeten worden en fracties nog hun koers over het gehele pakket moeten bepalen, vind ik wel dat met het schrappen van de tegemoetkoming in het vervoer voor schoolzwemmen, we ons wel op glad ijs gaan begeven. Zeker als de wethouder nog even laat weten dat bijvoorbeeld ook de schaatssport van die 200.000 gereserveerde gelden wat tegemoet kan zien.

Tot zover mijn overdenkingen. Wordt vervolgd.