Vanavond is in de adviescommissie gesproken over de nieuwe drank- en horecaverordening. De nieuwe Drank- en Horecawet wet geeft de kaders waaraan de lokale verordening moet voldoen. Eerder heeft het CDA Dordrecht kritische vragen gesteld aan het College over het softdrugsgebruik onder jongeren. Dezelfde zorgen hebben wij waar het gaat om de beschikbaarheid van alcohol. Uit de presentatie vanuit de GGD en de Nationale Drug Monitor (NDM) blijkt dat jongeren nog steeds makkelijk aan alcohol kunnen komen en dat het aantal opnames van jongeren in ziekenhuizen blijft stijgen.
Wij zijn blij met acties vanuit de GGD zoals ‘Verzuip jij je toekomst?’ en het CDA vindt betrokkenheid van met name ouders en scholen essentieel, maar de ruime beschikbaarheid van alcohol blijft een probleem. Uit de NDM blijkt dat de Nederlands jongeren het van alle Europese jongeren het makkelijkst aan drank  komen; meer dan 90% van de pogingen van minderjarigen om alcohol te kopen slaagt.
Dit is heel kwalijk. Kinderen die jong beginnen met drinken kunnen last krijgen van angst- en depressiestoornissen, hersenschade en deze jongeren zijn vaker betrokken bij crimineel gedrag.

De Dordtse horeca geeft aan zelf al werk te maken van de aanpak van probleemdrinkers, met name waar het gaat om jongeren. Ook geven zij aan dat er in Dordrecht nauwelijks sprake is van prijsstunten (zogenaamde ‘happy hours’). Daar zijn wij blij mee, maar wij steunen het college in hun voornemen om deze ‘happy hours’ ook in de verordening aan banden te leggen. Hoewel voorlichting en betrokkenheid van ouders en scholen belangrijk is, blijkt dat het budget voor veel jongeren ook een factor is bij het bepalen hoeveel drank zij drinken, dus prijsacties in de horeca moeten verboden worden.