Dinsdagavond werd er gesproken over de voortgang  van het Babyhuis. Het CDA Dordrecht is een warm voorstander van dit initiatief vanuit de samenleving. De integere aanpak van Barbara Muller voorziet in een plek waar wanhopige moeders (tijdelijk) hun baby veilig kunnen achterlaten. Het Babyhuis vormt hiermee een laagdrempelig alternatief voor de reguliere instanties. Het feit dat het Babyhuis steun heeft van veel maatschappelijke organisaties in Dordrecht en zich richt op samenwerking is bemoedigend.

CDA-raadslid Peter Heijkoop: “In een ideale wereld wordt ieder kindje geboren in een veilige omgeving, maar in de realiteit is dat helaas niet altijd zo. Daarom is het CDA voor de komst van het Babyhuis.’

Het CDA Dordrecht schrikt van de inhoud van de woordvoering van andere partijen, waarin werd gesteld dat het Babyhuis overbodig en strafbaar is. Zo’n uitspraak staat in schril contrast met de harde realiteit dat er elk jaar weer lijkjes van baby’s in glascontainers en op vuilnisbelten worden gevonden.

CDA-raadslid Peter Heijkoop: “Landelijke wetgeving moet wat ons betreft worden aangepast en daarover hebben wij met de landelijke fractie van het CDA contact. De opening van het Babyhuis kan dit proces wellicht versnellen, doordat het debat dan wordt gevoerd. Elke wanhopige moeder zonder hulp en uitweg is er één te veel. Wat het CDA Dordrecht betreft gaat het Babyhuis, inclusief de vondelingenkamer, dus gewoon open in september.”