Vandaag in de Stem van Dordt:

Er zijn meer voorzieningen voor ouderen en dementerenden nodig. Daarom zoekt Het Parkhuis extra ruimte, het liefst in de wijk waar het Parkhuis zich thuis en welkom voelt: in Dubbeldam. Het Parkhuis wil daarvoor graag de woning schuin achter de watertoren gebruiken. De grond eromheen blijft onbebouwd en groen, er wordt niet bijgebouwd, alleen de bestemming van het pand moet wijzigen. Het college wil daar niet aan meewerken. Het CDA wil dat wel en gaat zijn best doen voor het Parkhuis dat voor elkaar te krijgen. Het kan toch niet beter? Het groene buitengebied blijft hoe het is, er hoeft nergens gebouwd te worden en Dubbeldam met het Parkhuis wordt geholpen. Dat is het best voor Dordt.

Een ander vraagstuk in Dubbeldam: Wat te doen met het verwaarloosde stuk groen langs het Laantje van Middenhoeve? Nu een troosteloze, vervallen strook grond met de bestemming manege. Het college wil die bestemming zo houden. Het CDA wil echter dat de boel daar netjes gemaakt wordt en moet er niet aan denken dat er een grote manege komt met alle verkeer die dat aantrekt.  Het CDA begrijpt dat de Dubbeldammers daar geen rij villa’s willen of een grote manegehal met veel verkeer. Het mooiste is om één woning toe te staan met veel open groen eromheen.