Langer vitaal thuis?

Op 26 september vond er in Sterrenburg in het cultureel centrum een netwerkbijeenkomst plaats waarbij het ging om eenzaamheidsbestrijding en gezondheidsbevordering  in de wijk. Er waren vertegenwoordigers van de gemeente en van een groot aantal organisaties, die in de wijk actief zijn zoals Aafje, Internos, MEE, Contour deTwern, het sociaal Lees meer…

Beschermd wonen

Recent sprak de gemeenteraad over de stand van zaken rondom ‘Beschermd Wonen’ voor mensen met een verstandelijke of geestelijke beperking. Fractielid Kees Rovers: Het CDA vindt in dit verband dat het om twee zaken gaat: In de eerste plaats gaat het om een passende , goede opvang van mensen die Lees meer…