Gisteren is onze Frans Riet onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Frans kreeg de onderscheiding vanwege zijn jarenlange bijdrage, veelal vrijwilligerswerk,  aan de Dordtse samenleving. Als vrijwilligerspartij steunen wij deze blijk van waardering uiteraard van harte.

Uit de officiële verslagen:

De heer F. Riet
Vanaf 1970 ledenwerver, jeugdwedstrijdsecretaris, lid van de jeugdcommissie, voorzitter en lid van de fusiecommissie van de korfbalvereniging DCKC Snel, sinds 2005 de korfbalvereniging Deetos Snel.
Voorzitter en duo-voorzitter van de afdeling Zuid-West van het Koninklijk Korfbal Verbond.
Dertig jaar voorganger van de Interkerkelijke Kommissie voor Aangepaste Arbeid (IKAA).
Sinds 2005 commissielid en voorzitter van diverse vergaderingen van de adviescommissie van het CDA.