Op woensdagavond 15 mei vond de tweede ronde van de bezuinigingskeuzes plaats. Nadat in het voorjaar ruim 4000 Dordtenaren digitaal hadden laten weten, hoe het best bezuinigd kon worden, was er nu een avond georganiseerd waarop burgers een en ander konden toelichten in gesprek met raadsleden en collegeleden.
Aanvankelijk was het de bedoeling deze avond buiten op het Stadhuisplein te organiseren, maar het wisselende weer van de laatste weken zorgde in de hal van het Stadhuis. Daardoor was deze avond wat minder zichtbaar. Maar of dat de belangstelling van de Dordtenaren groter zou zijn, als de avond buiten zou worden georganiseerd is maar de vraag op een stille, uitgestorven avond in de binnenstad met ook nog een Europacupfinale op t.v.…… Uiteindelijk waren er ongeveer 35 belangstellende Dordtenaren.
Op zich is het goed om de burgers ruimte te geven voor inspraak. Ik denk dat dit met de digitale enquête goed is gelukt. Of je dan alsnog een dergelijke avond moet organiseren, gevolgd nog door een Sprekersplein in juni, is misschien wat veel. Want in hoeverre wek je op deze manier geen valse verwachtingen bij de burgers? Politici moeten keuzes maken op basis van een programma, op basis van een visie, met een afgewogen standpunt over het geheel van de beleidsvelden.
De uitslag van de enquête laat vooral zien dat men wil bezuinigen op zaken die de mensen persoonlijk het minst raken.
Opvallend was ook dat met een hoog scorende bezuinigingskeuze van bijna 7 ton op het gebied van integratiebevordering voor Antillianen en andere allochtone groepen, er geen enkele allochtoon was, die de uitnodiging om mee te praten had aanvaard? Raakt het hen toch minder dan we misschien denken? Of is het toch moeilijk om deze groepen te bereiken? Dan zou juist meer moeten worden geïnvesteerd in deze integratie.
Voor politici een moeilijke afweging. Begrijpelijk dat dit ook voor de burgers moeilijke keuzes zijn. Misschien was dat wel de reden dat deze avond ruim drie kwartier eerder dan gepland werd afgesloten door wethouder Piet Sleeking met een jubelend verhaal over een nieuw stadion voor FC Dordrecht.