Elke maand organiseert een Dordtse politieke partij een debatavond. Op 23 mei is het CDA aan de beurt, met als onderwerp de koopzondag. Het CDA kiest voor dit onderwerp, omdat we ons grote zorgen maken over de sociale samenhang in de wijken.

Het CDA is tegen de koopzondag. Wij steunen de kleine ondernemer, omdat deze winkeliers belangrijk zijn voor de sociale omgang in de wijk. Men komt elkaar tegen, drinkt een bakje koffie en gezinnen en ouderen kunnen dicht in de buurt nog een boodschap kunnen doen. Dat vinden wij altijd belangrijk, en zeker in een tijd als deze, waarin velen zich begrijpelijkerwijs steeds meer zorgen maken over vereenzaming en de manier waarop mensen elkaar behandelen.

Het invoeren van 52 koopzondagen per jaar is een wens van neoliberale partijen, die alleen denken aan de belangen van ‘de markt’ en het grootwinkelbedrijf. De grote ketens zien deze ‘faillissementszondag’ al handenwrijvend tegemoet, omdat ze weten dat de kleine winkels niet op kunnen tegen hun 24/7 drift. Kleine winkeliers die niet 7 dagen open gaan, verliezen langzaam maar zeker klanten aan grote supermarkten. We weten immers uit andere landen dat mensen niet meer gaan kopen, maar hun aankopen wel spreiden. Dat is funest voor hardwerkende mensen die nu nog net het hoofd boven water houden. Wie wel 7 dagen gaat werken, gaat er zelf aan onderdoor. De zo belangrijke tijd voor elkaar, het gezin en onze naasten holt achteruit, omdat de ouders verplicht zijn om zich te pletter te werken. Dat betekent op den duur sluiting van de buurtwinkels en daarmee de verdere aftakeling van sociale contacten in de wijk. Wie kent straks zijn buren nog? Hoe veilig voelen we ons in een wijk waar niemand elkaar kent? En waar moeten de ouderen van de Gravenhorst en het Polderwiel hun boodschappen nog doen, als het Damplein en de Bieshof zijn dichtgespijkerd? Vragen waar het CDA zich ernstig zorgen over maakt.

Het CDA Dordrecht neemt daarom stelling tegen dit doembeeld. De wereld net zo goed doorgegeven aan je kinderen als dat je hem kreeg van je ouders, rentmeesterschap, betekent dat wij de generaties na ons niet willen opzadelen met sociaal ontwrichte wijken. Wij staan daarom voor en naast de kleine winkeliers, die zich al jaren in grote getale uitspreken tegen 52 faillissementszondagen per jaar.

Wij nodigen u daarom uit om ook uw stem te laten horen op donderdagavond 23 mei. U bent van harte welkom vanaf 20.00 uur in de Worklounge, Wijnstraat 95. Het programma start circa 20.30 uur.

Categorieën: Geen categorie