Onlangs heeft het CDA-Dordrecht een bezoek gebracht aan de Voedselbank-Dordrecht.

De voedselbank met een uitgiftepunt in het gebouw van de Buitenwacht aan de BosboomToussainstraat, zal binnenkort als gevolg van de toenemende vraag, voor opslag en sortering, gebruik gaan maken van een ruimte bij de Hoop. Dat is een hele operatie.

Steun is er van enkele Dordtse bedrijven vooral bij het vervoer. Daarnaast is er ook steun van een aantal supermarkten. Die steun is hard nodig omdat de Voedselbank Dordrecht tot voor kort kon terugvallen op Rotterdam. Maar Rotterdam heeft de handen vol aan de Rotterdammers zelf. De vraag is ook in Rotterdam sterk toegenomen.

Het CDA heeft grote bewondering voor de vele vrijwilligers die wekelijks, mensen met een minimaal inkomen van de eerste levensbehoeften weten te voorzien. Deze mensen verdienen een dikke pluim. Maar van een schouderklopje alleen kun je niet leven.

Een steuntje in de rug kunnen de mensen van de Voedselbank zeker gebruiken. We hopen dat niet alleen de politiek, maar  ook veel burgers en ondernemers daar van overtuigd zijn.

Als CDA zijn we van mening dat juist organisaties die opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, goed gefaciliteerd mogen worden.

Categorieën: Geen categorie