imageDonderdag 13 juni was het feest in Dubbeldam. Terecht. Want als laatste school in Dubbeldam werd de nieuwe huisvesting van de Beatrixschool in gebruik genomen.

Wethouder Bert v.d. Burgt verrichtte de opening, waarbij op spectaculaire wijze de sleutel door een “abseilende” leerling vanaf het dank aan de wethouder werd overhandigd. Namens het CDA waren Alet Veldhuijzen en ondergetekende aanwezig.

Na een tijdelijke verhuizing naar de Sikkelstraat, kon na heel wat hindernissen het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen worden. De hindernissen bestonden o.a. uit een faillissement van een aannemer, diverse wisselingen in het bouwteam, maar ook een aantal personele wisselingen in de schoolleiding. Sinds ruim een jaar is de leiding  van de Beatrixschool in handen van Bert v.d. Loosdrecht, voormalig directeur van de Frisoschool. Hij zal leiding gaan geven aan het proces van onderwijsvernieuwing. Die vernieuwing wordt mede mogelijk gemaakt door afstemming van het gebouw op de onderwijsvisie.

De lokalen zijn weliswaar kleiner dan gewend, maar omdat alle lokalen uitkomen op een grote hal, met “eigen” nissen en hoeken, waarin samenwerking voorop staat, oogt alles ruim en heel functioneel.

Het “samen werken” , waar in de toespraken op gewezen werd, komt ook tot uiting in het concept van de doorgaande lijn: peuteronderwijs, gehuisvest in de voormalige boerderijschool, naschoolse opvang die gehuisvest is in het gebouw naast de school en het onderwijs van de Beatrixschool, zorgen voor een mooie doorgaande lijn voor kinderen van 0 – 12 en van ’s ochtends vroeg tot aan het eind van de werkdag.

Het bestuursbureau is vanaf heden gehuisvest in de “boerderij”. De naam van de vereniging is veranderd in “Scholen van Oranje”, verwijzend naar het feit dat alle scholen van dit bestuur een naam hebben die verbonden is aan Oranje.

Als CDA zijn we trots op wat er de laatste jaren in Dubbeldam op onderwijsgebied tot stand is gebracht. Alle scholen zijn gehuisvest in prachtige gebouwen, zijn goed bereikbaar en hebben een moderne bouwconcepten. Mooi dat onze “eigen” CDA-wethouders van onderwijs, Govert Veldhuijzen, Dion van Steensel en Bert v.d. Burgt daar een belangrijk aandeel in hebben gehad als bedenkers en uitvoerders van het integraal huisvestingsplan onderwijs. Redenen voor blijdschap en dankbaarheid.

Samen met de Dubbeldammers, die trots kunnen zijn op de onderwijsvoorzieningen in hun wijk, delen we die blijdschap.

Frans Riet