26Het CDA Dordrecht is het niet eens met de beperking die amateursportverenigingen krijgen opgelegd in de nieuwe drank- en horecaverordening die het college voor inspraak heeft vrijgegeven. In de verordening staat dat de sportkantine alleen open mag vanaf één uur voor aanvang tot twee uur na afloop van de sportactiviteiten. Sportverenigingen hebben de laatste jaren laten zien dat zij op verantwoorde wijze alcohol verstrekken aan hun volwassen leden. Ook Koninklijke Horeca Drechtsteden heeft bij een eerdere bespreking van de verordening op 18 april aangegeven dat de huidige situatie in Dordrecht prima voldoet. Het CDA is er daarom tegen dat de sportverenigingen met extra regels worden geconfronteerd.

Voor sportverenigingen zijn de inkomsten uit de kantine, samen met sponsoring en contributies, de belangrijkste inkomstenbron. Bovendien krijgen zij in deze tijd ook al te maken met lastenverzwaringen vanuit de rijksoverheid en minder subsidie van de gemeente.

Andere punten in de conceptverordening vinden wij positief en kunnen op onze instemming rekenen. Het CDA steunt van harte het tegengaan van alcoholgebruik door jongeren en ander alcoholmisbruik, bijvoorbeeld door een verbod op happy hours in de verordening op te nemen. Helaas is er verder weinig aandacht voor de positie van sportclubs. Je sport niet alleen omdat het gezond is, het is vooral ook een sociale bezigheid. Met name dit sociale aspect overtuigt vele vrijwilligers om zich week in week uit in te zetten voor hun club. Voor het Dordtse verenigingsleven is de inzet van deze vrijwilligers onontbeerlijk.

Naast de financiële gevolgen zal een verkorting van de schenktijden de sociale functie van sportverenigingen beperken evenals de bereidheid van vrijwilligers om zich in te zetten voor hun sportclub. Als vrijwilligerspartij staat het CDA achter hen. Ook daarom blijft het CDA aandacht vragen voor de belangrijke sociale functie van sportverenigingen. Het CDA kiest nadrukkelijk voor een opstelling van ruimte en vertrouwen ten opzichte van de sportclubs: minder regels, meer waardering voor vrijwilligers. De gemeente hoort hen hierbij te faciliteren.

In september wordt de verordening in de gemeenteraad besproken. Het CDA zet zich in om samen met andere fracties en het college tot een verordening te komen tot een verordening die meer recht doet aan de positie van sportverenigingen.

Wilt u meedenken of reageren? Mail dan naar pj.heijkoop@dordrecht.nl