sarens 1Na een inspirerend werkbezoek aan Zeehavenbedrijf Dordrecht heeft het CDA ook een werkbezoek gebracht aan een ander mooi bedrijf in de maritieme sector.

Dordrecht maakt onderdeel uit van het Drechtstedengebied dat zich profileert als maritiem gebied. Er is speciale aandacht voor de maritieme industrie en het maritiem toerisme. Met Dordt als geografisch centrum is er op maritiem gebied veel te bieden: de molens van Kinderdijk, de Waterbus, scheepsindustrie, “baggerdorp” Sliedrecht, watersport, waterwegen, enz.

Om als politicus in nauwer contact te komen met segmenten uit deze maritieme sector, worden er deze maanden werkbezoeken georganiseerd aan relevante bedrijven. Samen met Jacqueline v.d. Berg (PvdA) bezocht ik het bedrijf Sarens.

In ruim drie uur tijd kregen we een uitstekend beeld van dit bedrijf. En als je dan als simpele schoolmeester ook nog eens een kraan van zo’n 50 meter hoogte mag bedienen, dan voel je je even “tot grote hoogte stijgen”………

Sarens is een familiebedrijf dat in 1955 in België is ontstaan. Het houdt zich bezig met zowel horizontaal als verticaal transport van bouwelementen, zoals windmolens, industrieketels, overkappingen, enz. Later werd de overstap naar Nederland gemaakt. Al vrij snel werd gefuseerd met het bedrijf De Kil. Sarens ontwikkelde zich tot nummer twee van de wereld op het gebied van kraanverhuur. In 2011 werd de grootste kraan ter wereld in gebruik genomen. Momenteel doet die zijn werk in China.

De directeur, de heer Patist, gaf aan blij te zijn met dit bezoek. Het bedrijf, aan de Prins Willem-Alexanderkade wil graag in Dordt blijven. Maar men maakt zich wel zorgen om de toekomst. Na de overgang van de Dordtse havens naar het Rotterdams havenbedrijf, was het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de Prins Willem-Alexanderkade, omdat deze nog steeds niet voldoet aan alle veiligheidseisen. Daardoor wordt het bedrijf geremd in de verdere ontwikkeling, omdat men heel graag verder wil met drijvende kranen. Het is van groot belang dat deze kraanschepen aan kunnen meren bij het eigen bedrijf. Nu moet steeds uitgeweken worden naar aanliggende bedrijven, met alle extra kosten die daarmee verbonden zijn. 

Wij vroegen ons tijdens het bezoek af, hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan en we beloofden de directeur hier verder onderzoek naar te doen.

Andere opmerkelijke zaken die naar voren kwamen tijdens dit werkbezoek: Sarens opereert in 54 landen, verdeeld over alle werelddelen. Men heeft zelfs getakeld op Antarctica. Sarens beheert 1600 kranen, men heeft wereldwijd 3800 werknemers.

Tijdens ons bezoek werd duidelijk hoe de slogan “Better safe than sorry” inhoud wordt gegeven. Het bedrijf is ten aanzien van veiligheid op alle mogelijke manieren gecertificeerd. Op de engineerafdeling worden allerlei berekeningen gemaakt die in een kraanplan worden vastgelegd met zaken als gronddruk, spanwijdte, hoogte, enz. Ons werd duidelijk dat voor een takeling van bijvoorbeeld een nieuw dak voor Ahoy, heel veel komt kijken.

Opvallend was ook dat op het kantoor aan de Pieter Hoebeeweg veel enthousiast jong personeel werkt. De mensen zijn heel erg betrokken bij het bedrijf en op een uurtje meer werk wordt niet gekeken. Het bedrijf ademt de sfeer van een hecht familiebedrijf uit, met een duidelijke visie en missie.

Aan het eind van dit prettige en leerzame bezoek spraken we onze waardering uit voor de ontvangst en we wensten het bedrijf succes met de verdere ontwikkeling. Sarens is voor Dordt een belangrijke component in de maritieme sector van de Drechtsteden. En dat moet zo blijven.

Frans Riet