BertblauwDe crisis raakt vele families hard. Steeds meer gezinnen hebben moeite om rond te komen. Het CDA is daarom blij dat Bert van de Burgt (CDA) namens het Drechtstedenbestuur maatregelen voorstelt om deze gezinnen te helpen. Het gaat om de volgende belangrijke punten:

SMS kinderfonds: De bijdrage van het SMS kinderfonds voor ouders met kinderen op de middelbare school gaat met 45 euro omhoog. Bert zegde toe dat ook (sport)verenigingen en scholen eenvoudig een SMS-bijdrage voor een kind kunnen aanvragen (vanzelfsprekend na instemming van de ouders). Het CDA ziet voor verenigingen een belangrijke rol.

Kinderopvang: De eigen bijdrage voor de kinderopvang wordt gecompenseerd voor de mensen met een minimuminkomen (lager dan 110% minimumloon).

Reiskosten: Mensen die vanuit de bijstand gaan werken en minder verdienen dan 110% van het minimuminkomen, krijgen hun reiskosten vergoed. In een eerlijke economie moet werken lonen. Iedereen doet mee.

Naast deze plannen heeft Bert ook maatregelen gepresenteerd om het waardevolle werk van vrijwilligers te ondersteunen. Het CDA heeft zich altijd ingezet voor vrijwilligers. Meer vrijwilligers maken nu aanspraak op de vrijwilligersbonus, in een gezin krijgen beide ouders de vrijwilligersbonus als zij zich inzetten en ook arbeidsongeschikte vrijwilligers komen nu in aanmerking voor dit financiële steuntje in de rug. Wij pleiten ervoor dat hier geen onnodige bureaucratie mee gemoeid is. Als een gezin er recht op heeft, moet het snel en doelmatig worden toegekend.

Het CDA is blij dat het sociale beleid inspeelt op de dagelijkse zorgen van gewone mensen. Kinderen kunnen meedoen met hun klasgenootjes, werken gaat weer lonen en vrijwilligers krijgen de waardering die ze verdienen. Wij hebben hier vaak aandacht voor gevraagd en zijn blij met de aanvullende maatregelen.