LeerlingenvervoerGoed nieuws! Wethouder v.d. Burgt heeft na vragen van het CDA toegezegd de bezuiniging op leerlingenvervoer te verzachten en ouders en scholen hierbij te betrekken.
Het CDA heeft zich bij de bespreking van de kadernota hard gemaakt voor behoud van het leerlingenvervoer. De voorgestelde bezuiniging op het leerlingenvervoer mag niet in deze omvang doorgevoerd worden, want het raakt gezinnen met kwetsbare kinderen. Vooral in situaties met één-ouder gezinnen, gezinnen waar meerdere kinderen van leerlingenvervoer gebruik moeten maken, waar het kinderen met forse beperkingen betreft of die nog erg jong zijn, vinden wij dat de leerlingenvervoer moet blijven bestaan.
Wij willen dat de gemeente ouders en scholen nauw betrekt bij de organisatie en invulling van het vervoer.  Ouders en scholen hebben volop goede ideeën. Dat leidt hopelijk tot een beter, efficiënter vervoersaanbod dat zich richt op waar ouders behoefte aan hebben. Op die manier kunnen we de organisatie en uitvoering dichter bij de mensen brengen en kan het voor wat betreft uitvoering goedkoper doordat wellicht minder personele capaciteit van gemeente nodig is.

De wethouder komt binnenkort met een (financieel) voorstel waarin hij aangeeft hoe hij, in samenspraak met de ouders en scholen, het leerlingenvervoer in de toekomst wil organiseren.