Vorige week heeft de gemeenteraad gesproken over de ‘kadernota‘. De gemeente moet op de centen letten en dat vraagt om het terugschroeven van uitgaven. Toch zijn er ook een aantal terreinen waar je volgens het CDA niet op moet bezuinigen. Hieronder ziet u een kort puntenoverzicht zoals ook verschenen in de Stem van Dordt. Klik hier voor de hele woordvoering van fractievoorzitter Wim van der Kruijff.

 

De onderstaande bezuinigingen moeten van het CDA van tafel:

 1. LEERLINGENVERVOER.
  Voor kinderen met een beperking in een moeilijke situatie moet leerlingenvervoer blijven. Bijvoorbeeld voor één-ouder gezinnen met een werkende vader of moeder, gezinnen met meerdere kinderen met een beperking of als er sprake is van een zware handicap. Het CDA wil dat scholen zelf zeggenschap krijgen over de middelen. Dat leidt tot maatwerk dichtbij de kinderen en minder kosten van ambtenaren.
 2. SPORTVERENIGINGEN.
  In de voorstellen wordt op amateursport gekort en topsport ontzien. Het CDA wil dat anders. Amateur sportverenigingen zijn cruciaal voor sociale binding en vorming van opgroeiende jongeren. We moeten zuinig zijn op wat vele vrijwilligers via de sportverenigingen bijdragen aan de samenleving. Het CDA vindt het belang daarvan groot. Niet op bezuinigen dus.
 3. SPEELPLEKKEN.
  Het CDA is tegen het schrappen van speelplekken. De afgelopen jaren hebben wij met succes gestreden voor het behoud en opknappen van speelplekken in de wijken. Het is goed voor de ontwikkeling van kinderen dat ze dicht bij huis buiten kunnen spelen.
 4. WMO ADVIESRAAD.
  Het VVD-PvdA kabinet gaat in het sociale domein veel naar de gemeente decentraliseren en tegelijk daarop bezuinigen. Die ingrijpende verandering met pijnlijke gevolgen moet gebeuren in goede samenwerking met de lokale WMO-adviesraad. Hen nu korten is volstrekt fout. Daarmee schieten we ons in eigen voet. Het CDA wil hiervoor in de plaats extra bezuinigen op de gemeentelijke organisatie ontwikkeling

Daarnaast vraagt het CDA aandacht voor :

 • WEGENONDERHOUD
  Er is achterstallig onderhoud van ruim 130 miljoen euro aan trottoirs, fietspaden en wegen. Het CDA wil een 10 à 20 jaren plan over hoe dat op te lossen is. Dat ontbreekt nu.
 • ROTONDE GROENE ZOOM
 • Het CDA wil voortgang zien met het aanpassen van de Rotonde Groene Zoom bij het Wellantcollege. Zowel voor veiligheid van de fietsende schoolgaande jeugd als minder file in de spits is dit één van onze belangrijke prioriteiten.