Frans 2012Vrijdag 16 augustus waren enkele CDA-leden actief in de belevingstuin van het Parkhuis in Dubbeldam. Het was prachtig weer, zodat de mouwen opgestroopt konden worden. Enkele leden gingen thee schenken. En weer even later kon er onder de parasols genoten worden van een traktatie die in dankbaarheid werd aanvaard: ijs. Andere leden hielden zich bezig met de belevingstuin zelf. In de tuin groeit van alles: van bonen tot venkel en van bietjes tot ……..onkruid. Dus werden hark en schoffel uit de schuur gehaald om een en ander eens goed onder handen te nemen. De belevingstuin is vooral bedoeld om de bewoners regelmatig kennis te laten maken met alles wat er in de tuin groeit en bloeit. Men mag proeven, ruiken, voelen, plukken. Alles wordt gedaan om zo de diverse zintuigen te activeren.

Waarom het CDA belangstelling heeft voor het Parkhuis? Gewoon omdat we vrijwilligerswerk voor mensen die hulp nodig hebben een vanzelfsprekendheid vinden. En juist zorginstellingen als Dubbelmonde en het Parkhuis verkeren in grote onzekerheid over de op handen zijnde ombuigingen vanuit ‘Den Haag’ in de zorg. Wat blijft er nog over, wat gaat naar de gemeente en wat verdwijnt? In ieder geval willen we dit soort instellingen een duwtje in de rug geven door dit vrijwilligerswerk zo onder de aandacht te brengen. Daarnaast lieten we ons informeren over knelpunten die er nu al zijn.

Overigens wil het CDA alle waardering uitspreken voor het vele werk dat zowel door de professionals als door de vrijwilligers gedaan wordt om de bewoners van het Parkhuis nog mooie “oude dag” te bezorgen. Als CDA zullen we ons in de politiek daarom ook inzetten voor de gewenste uitbreiding van het Parkhuis, waardoor de zorg nog beter georganiseerd kan worden.

Frans Riet