In de adviescommissie van dinsdag 27 augustus jl. werd gesproken over het realiseren van een parkeergarage aan het Kromhout. Formeel vroeg het college of er wensen of bedenkingen waren tegen het voornemen. Dit leverde een uitgebreide discussie op en verschillende standpunten. Besluiten zijn er nog niet genomen.

PeterN 2012Bij een groot deel van de raad bestond al enkele jaren de wens om ook aan de oostkant van de binnenstad een of meerdere parkeergarages te realiseren. Ook het CDA is daar al jaren een voorstander van. Op de locatie Kromhout worden door een projectontwikkelaar appartementen ontwikkeld en de mogelijk is daar om ook een parkeergarage te bouwen met 250 openbare parkeerplaatsen. Na jarenlang onderhandelen en praten heeft het college een overeenkomst bereikt. Deze overeenkomst gaat uit van 250 openbare parkeerplaatsen. Het college geeft hiermee uitvoering aan het politiek akkoord 2010-2014, waar deze afspraak in staat opgenomen.

Naar de parkeerbehoefte is een onderzoek gedaan en de uitkomsten zijn niet zo duidelijk dat er ja of nee gezegd kan worden tegen de parkeergarage. Voor beide kanten is wat te zeggen. In de adviescommissie zagen zowel voor- als tegenstanders dan ook genoeg in het rapport staan wat het eigen standpunt ondersteunde. Dat de een uit het rapport de conclusie kon trekken om het wel te doen en de ander absoluut niet, gaf maar aan dat het geen eenvoudige vraag is die moet worden beantwoord. Peter Naeije was namens het CDA aanwezig.

Het CDA is altijd voorstander geweest van een parkeergarage dichtbij de oostkant van de binnenstad. Er zijn ontwikkelingen in dit deel van de binnenstad, zoals bioscoop The Movies, verbouwing Kunstmin, het Hof, naast de al bestaande publiektrekkers. Deze voorzieningen trekken (op termijn) extra bezoekers. Daarnaast kiezen veel mensen, die aan de oostkant van de binnenstad moeten zijn er nu voor om de binnenstad heen te rijden en in andere parkeergarages te parkeren. Met een parkeergarage kan ook het aanbod van auto’s op straat worden verminderd in de omgeving wat voor de bewoners en bezoekers ook prettig is.

Het voorstel dat er nu ligt kost echter veel en heeft naast de financiële ook technische risico’s, omdat het geen makkelijk project is. In tijden van economische crisis groeit het aantal auto’s veel minder dan verwacht, maar onzeker is hoe de groei is als de economie weer aantrekt. Het CDA heeft dus nog wel wat vragen, bijvoorbeeld op welke wijze dit risico is te verkleinen. Idealiter zou het besluit uitgesteld worden, maar aangezien de projectontwikkelaar wil gaan bouwen is dit het moment om ja of nee te zeggen. Als de bouw begonnen is kan er later geen parkeergarage meer gerealiseerd worden. Het college heeft toegezegd nog met de nodige informatie te komen, voordat de gemeenteraad dit onderwerp in de raadsvergadering van 24 september zal behandelen. Bij die behandeling zal ook blijken hoe de meerderheid van de raad er over denkt en/of dan net als in het verleden er een ruime raadsmeerderheid is voor de realisatie van de parkeergarage.