Frans 2012Maandag 16 september 2014 vergaderden de leden van de Sportkamer van de Sportraad, in het Stadskantoor over de hen in de Kadernota opgelegde bezuinigingen.

Buiten was het nat, de wind waaide stevig, donkere wolken boven de vergaderzaal in het Stadskantoor.

Voorzitter Andries v.d. Graaf hield een somber verhaal over de beslissing van de raad om in de Kadernota akkoord te gaan met een bezuiniging van dik 35.000 euro. Men was het er niet mee eens, maar feitelijk was dat besluit niet meer terug te draaien. Men vond de bezuiniging niet onderbouwd, anders dan “we moeten bezuinigen”, terwijl zeker actieve sport juist zo veel goeds brengt, ook voor de Dordtse burger.

Daarna mocht de kamer zich buigen over de vier mogelijkheden van bezuinigen: schrappen in de vergoedingen van de AB-leden, schrappen in de vergoedingen van de DB-leden, bezuinigingen op de Sportprom en schrappen van overheadkosten.

Diverse leden gaven aan dat kwaliteit wat mag kosten. “We moeten ons zelf niet naar beneden halen.” Andere leden gaven niet te begrijpen wat de politiek nou precies wil. “Willen ze de Sportraad niet gewoon opheffen?”

Donkere wolken, dreigende luchten.

Het CDA deelt de opvatting dat een goede Sportraad absoluut meerwaarde heeft voor de Dordtse sport. Waar vind je in het land een platform waar werkelijk alle sporten zijn vertegenwoordigd, van schaken tot gymnastiek, van onderwaterhockey tot voetbal, van korfbal tot gehandicaptensport? Ik denk alleen binnen het N.O.C. Bovendien zit er in de Sportraad, zeker in de nieuwe samenstelling met een sterk DB en een groot AB, heel veel kennis en heel veel netwerk. Elementen van grote waarde.

Uiteindelijk kreeg het DB het volgende advies mee: schaf de vergoeding voor de AB-leden grotendeels af, schrap niet in het aantal vertegenwoordigers, verlaag de vergoeding aan het DB en eventueel één lid minder, versober de Sportprom en halveer de overheadkosten. Deze adviezen zullen worden uitgewerkt en later worden voorgelegd aan het AB voor besluitvorming.

Moedige beslissingen van een Sportraad in zwaar weer met donkere wolken.

De laatste tien minuten van de vergadering, met enkele huishoudelijke zaken liet ik gaan. Op buienradar zag ik opnieuw donkere wolken vanuit het zuidwesten op het Stadskantoor afkomen. Aangezien ik op de fiets was, wilde ik niet het risico van een koude douche lopen, na een vergadering van mensen met een warm hart voor de sport, vol passie en kennis van zaken.

Thuis gekomen scheurde ik het blaadje van de scheurkalender naar de volgende dag: “Politici hebben voor elk probleem een oplossing: simpel, duidelijk en verkeerd.” (aldus Wiet van Broeckhoven)

 

Frans Riet