26Meer dan ooit is het in deze tijd belangrijk dat Dordrecht bedrijven en banen behoudt en aantrekt. In die zin is het teleurstellend dat het grote kiprestaurant KFC (AD, 16 oktober) zich nu op Gorinchem gaat richten, omdat ze vanuit de gemeente Dordrecht weinig medewerking ervaart. Het CDA Dordrecht vindt dit een beroerde ontwikkeling, want met de vestiging van KFC zijn veel (jongeren)banen gemoeid. Het is extra wrang, omdat jongeren in 2012 duizend handtekeningen aanboden aan het stadsbestuur om aan te geven dat zij KFC graag naar de stad zien komen.

Dat een bedrijf uit Dordrecht vertrekt of na interesse afhaakt gebeurt helaas te vaak. Om helder te krijgen waarom Dordrecht vaker naast het net lijkt te vissen qua werkgelegenheid, heeft het CDA vragen gesteld aan het college. CDA Raadslid Heijkoop: ‘Werkloosheid is op dit moment een groot probleem in de stad. Dat betekent dat de gemeente alles op alles moet zetten om werkgelegenheid aan te trekken. Het CDA wil minder regels, meer flexibiliteit, meer banen. Door bedrijven actiever te helpen en minder veeleisend te zijn qua vestigingslocaties en uitbreiding, kunnen we de werkloosheid een halt toe roepen. Het CDA heeft daarom vragen gesteld aan het college.’

————————————

Geachte college,

Onze fractie krijgt signalen dat bedrijven die zich in Dordrecht willen vestigen of uitbreiden tegen een te weinig meewerkende opstelling van de gemeente aanlopen. Deze ondernemers geven aan dat de gemeente onvoldoende in staat is flexibel mee te denken.

Het onlangs afketsen van de lopende onderhandelingen met KFC, is een nieuw voorbeeld van misgelopen werkgelegenheid. Extra wrang omdat in 2012 met een burgerinitiatief duizend handtekeningen zijn opgehaald. Met de handtekeningen werd door de ondertekenaars aan het stadsbestuur kenbaar gemaakt dat zij deze ondernemer graag naar Dordrecht zien komen. Naar aanleiding van deze kwestie heeft het CDA een aantal vragen:

1: Hoe kijkt u aan tegen de door het AD beschreven opstelling van de gemeente? [1] Hoe kijkt u specifiek aan tegen de opmerkingen van de heer de Vilder dat hij ‘ontmoedigd’ is en het in Dordrecht ‘gewoon niet gaat lukken’? Dit terwijl hij ‘in geen enkele stad zoveel tijd heeft gestoken als in Dordrecht’.

2: In het verleden lijkt Dordrecht vele banen te zijn kwijtgeraakt of misgelopen door een vermeend gebrek aan coöperatie vanuit de gemeente. Vanuit de ondernemerswereld worden onder andere het vertrek van koekfabriek Victoria, na het mislukken van de wens tot uitbreiding,  en het mislopen van The Greenery, als voorbeelden genoemd. Wat gaat u concreet doen om nu en in de toekomst te voorkomen dat Dordrecht dit soort werkgelegenheid misloopt?

3: Kunt u, al dan niet vertrouwelijk, inzichtelijk maken welke bedrijven op dit moment hebben aangegeven dat zij interesse hebben cq concreet van plan zijn om zich onze gemeente te vestigen, hoe de voortgang verloopt en wat u doet om de kans op succes zo groot mogelijk te maken? Worden de ervaringen van deze ondernemers gemeten? Zo ja, wat blijkt hieruit? Zo nee, waarom niet?

Begin 2012 heeft u onder begeleiding van 1000 handtekeningen een burgerinitiatief ontvangen, aangeboden door een groep van actieve jongeren van het Da Vinci College. U werd gevraagd de komst van een KFC met een positieve instelling tegemoet te treden. Gezien de meest recente ontwikkelingen, dreigt dit jongereninitiatief nu stuk te lopen.  Ook hierover hebben wij enige vragen:

4: Heeft u contact met de aanbieders van het burgerinitiatief opgenomen naar aanleiding van de teleurstellende ontwikkelingen? Hoe houdt u hen betrokken en hoe werkt u aan hun vertrouwen in een goede uitkomst?

5: KFC heeft interesse getoond in diverse locaties. Heeft u er nog vertrouwen in dat u KFC een geschikte locatie in Dordrecht kunt aanbieden? Kunt u per met hen besproken locatie, in detail, inzichtelijk maken waarom vestiging wel/niet gewenst is ?

Fractie CDA Dordrecht


[1] Algemeen Dagblad, KFC geeft Dordrecht op (16 oktober 2013).