24Het CDA is al jaren groot voorstander van de realisatie van een recreatieplas waarin ook gezwommen kan worden aan de Zuidkant van ons Eiland van Dordt.

Wij zijn dan ook groot voorstander van het voornemen De Viersprong op te waarderen tot een aantrekkelijke zwem- en recreatieplas.

De zwemplas in de Merwelanden wordt door veel Dordtenaren zeer gewaardeerd en wordt zomers zeer druk bezocht en gebruikt. Zo’n voorziening wil het CDA ook graag dicht in de buurt van Dubbeldam, Sterrenburg en Stadspolders. Realisatie in het aan deze wijken grenzende buitengebied leek goed te passen in de plannen die wij als Dordrecht samen met Provincie en Waterschap ontwikkelen in het kader van de Nieuwe Dordtse Biesbosch.

In die plannen werd die zwemplas voorzien nabij Kop van ’t Land. Daar lijken echter steeds meer haken en ogen aan te zitten qua beheersing van de waterkwaliteit. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een alternatief, en die hebben we gevonden: de bij vele Dordtenaren bekende plas aan de Viersprong waarderen we op tot aantrekkelijke zwemplas.

Zo’n zwem- en recreatieplas moet er komen. Daar houdt het CDA aan vast.

Wij zijn er van overtuigd dat we heel veel Dordtenaren een plezier doen met de ontwikkeling van de Viersprong tot een mooi recreatiegebied waar weer lekker gezwommen kan worden. Dan kunnen we in één klap de bodemsaneringsopgave die daar ligt meepakken.

Categorieën: Geen categorie