26Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Dordrecht voor het laatst in 2013 vergaderd. Er was een volle agenda en de voorzitter van de raad, burgemeester Brok, kon pas na middernacht de vergadering sluiten.

Waar hebben we zoal over gesproken?

Stadswerven: het getuigt van realiteitszin om de plannen voor deze nieuwe woonwijk bij te stellen. Dat wil zeggen: minder woningen en commerciële functies, meer ruimte voor particulier opdrachtgeverschap. Volgend jaar zullen de eerste kavels worden aangeboden. Het CDA hoopt van harte dat het project op gang komt, te meer omdat er veel gemeenschapsgeld mee is gemoeid.

De bomen bij het Hof: het debat ging over de inspraak van betrokkenen. Het CDA vindt het onbestaanbaar dat voorbij wordt gegaan het advies van de klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit bewoners, de Vereniging Oud Dordrecht, de Stichting de Stad en de winkeliersvereniging. Daarnaast is o.m. het Dordrechts Museum,  Regionaal Archief en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed betrokken bij het advies.

Het CDA neemt inspraak en betrokkenheid van burgers heel serieus. Dat een advies van de klankbordgroep wordt genegeerd door een meerderheid van de raad is niet correct t.o.v. de mensen en organisaties die zich betrokken tonen op hun stad.