26Structuurvisie 2040: Het CDA ziet voor de overheid een meer bescheiden rol in de toekomst. Het CDA is voor minder overheid en minder samenleving. De gemeente moet haar kerntaken vervullen en een schild vormen voor de kwetsbaren.
Het CDA wil in de toekomst het prachtige open polderlandschap met de sterke agrariers behouden en het buitengebied niet bebouwen.
De binnenstad willen wij aantrekkelijk houden door naast de prachtige monumenten en bezienswaardigheden ook een aan divers en kleinschalig winkelaanbod te behouden. Het CDA staat voor de kleine ondernemers die zorgen voor een fleurig en afwisselend winkelaanbod. De koopzondag kan in dit kader een grote bedreiging zijn voor onze binnenstad en het feit dat een meerderheid van de ondernemers tegen verruiming is, onderstreept onze zorg.

Sociale structuren zijn aanwezig in Dordrecht, maar wij willen dat de gemeente in de toekomst werk blijft maken van het versterken hiervan. We moeten oog houden voor elkaar en voor maatschappelijke verbanden. Het gaat uiteindelijk om de mensen in onze stad. Mensen die zich verbinden met sportclubs, verenigingen, kerken en vrijwilligersorganisaties.

Kerstcadeau voor Drechtwerkmedewerkers

Het CDA heeft een maand geleden ingestemd met de eerdere motie om het bestuur van Drechtwerk op te roepen een kerstpakket te verstrekken aan de medewerkers van Drechtwerk. Die motie vonden wij solidair en zuiver. Helaas is het voorstel afgewezen. Echter één van de gemeenten in de Drechtsteden is vervolgens toch tot verstrekking over gegaan. Resultaat is dat er verwachtingen zijn gewekt bij de doelgroep, veel tumult ontstond in de media en de solidariteit en samenwerking in de Drechtsteden een knauw heeft gekregen.

Deze mensen worden gewaardeerd en daar past dit bij. Daarom steunen wij de motie en krijgen alle medewerkers van Drechtwerk een kerstcadeautje in de vorm van een cadeaubon die zij kunnen besteden bij lokale ondernemers.