AnsichtkaartVorige week organiseerde de ouderenbonden een discussiemiddag in de Gravenhorst. Kandidaten van alle partijen waren op deze middag afgekomen om te spreken over zaken als ouderenzorg en vervoer. Namens het CDA waren Bert van de Burgt (1), Kees Rovers (4), Christiaan Merkuur (5) en Theo Oostenrijk (8) aanwezig.

Tijdens zijn opening sprak Bert o.a. over het belang van mantelzorgers en vrijwilligers. Als partij van de samenleving komt het CDA op voor deze waardevolle mensen. Zij verdienen minder regels en meer waardering. Het CDA wil dat bijvoorbeeld concreet invullen door mantelzorgers uit de buitenwijken een gratis parkeervergunning te geven wanneer zij iemand verzorgen in de binnenstad. Ook ging Bert in op het probleem van vereenzaming onder ouderen. Niet iedereen is meer even mobiel en als je weinig familie hebt dan ligt vereenzaming snel op de loer. Het CDA wil meer middelen vrijmaken om eenzaamheid tegen te gaan, bijvoorbeeld door proefabonnementen beschikbaar te maken voor diverse sporten. Tot slot gaf Bert aan dat het CDA een voorstander is van gratis busvervoer voor 65 plussers met een klein pensioen. Dit past in onze visie op zorg: ouderen moeten een zieke partner altijd kunnen bezoeken. Dit kon op veel instemming rekenen in de zaal.

Vanuit de zaal kwamen diverse vragen richting de politici. Zo vroeg een bewoner zich af of de parkeerkaart voor gehandicapten goedkoper kan en werd er ook aangestipt dat velen graag een OV verbinding naar de Essenhof zien terugkomen. Dit staat ook in het CDA verkiezingsprogramma. Ook werd er gevraagd of mantelzorg gezien kan worden als ‘werk’ naar aanleiding van Wet Werk en Bijstand (tegenprestatie voor een uitkering). Dat is inderdaad zo. Tot slot werd de suggestie gedaan om de Seniorenraad weer nieuw leven in te blazen. Ook het CDA ziet veel goeds in een adviesraad van mensen die betrokken zijn bij de stad. Het CDA dankt de ouderenbonden voor deze nuttige middag en de uitstekende organisatie.