Ansichtkaart4Kees Rovers is 35 jaar huisarts geweest in Crabbehof en staat nu op nummer 4 voor het CDA:

‘Er wordt vaak gesproken over ‘verantwoorde zorg’…Bah! Het moet gaan om goede zorg, niet om zorg die door een heleboel nageleefde regels zo is georganiseerd dat een controlerende instelling geen fouten kan ontdekken in “het geleverde product”. De taal van de zorg moet niet de taal van de markt zijn. Het gaat bij zorg om menselijke relaties in kwetsbare omstandigheden, dat is iets anders dan koopwaar op een markt.

Goede zorg is zorg dichtbij de mensen, zorg met een menselijk gezicht en dat betekent niet een tiental gezichten! Het CDA sluit aan bij wat ik als huisarts heb willen betekenen voor mensen: Vertrouwde zorg met een bekend gezicht. Het CDA is ook tegen versnippering, tegen de steeds verder doorgeschoten bureaucratisering in de zorg en voor het behoud van de relaties die mensen hebben met hun huisarts in de buurt en met de thuiszorgmedewerkers die ze vertrouwen.

Er zal veel veranderen in de nabije toekomst. Meer zal er een beroep moeten worden gedaan op “gewone naasten” zoals familieleden, wanneer er hulp nodig is. Het past bij de opvattingen van het CDA dat allereerst die naasten een rol vervullen voordat een beroep wordt gedaan op overheidsvoorzieningen. Maar als die familieleden of andere mantelzorgers er niet zijn, dan kunnen mensen in kwetsbare situaties rekenen op de steun van het CDA, dat zich hun lot aantrekt en pal staat voor een sociale aanpak van hun problemen. De gemeente zal dan voor mensen in plaats van ‘stenen’ dienen te kiezen.

35 jaar had ik een eigen huisartsenpraktijk in Dordrecht en ik werk nog steeds als waarnemer nu en dan. Ik ben ook bestuurlijk betrokken bij instellingen in de gezondheidszorg zoals het verpleeghuis Crabbehoff. In de wijk om dit verpleeghuis heen zijn er plannen om de eerstelijnszorg echt in de buurt dichtbij mensen te gaan organiseren en dat vind ik goed. Het CDA steunt ook initiatieven van het Parkhuis in Dubbeldam om daar echtparen desgewenst samen te laten blijven wonen als een van de geliefden dementeert. En ook als een partner lichamelijk verpleegbehoeftig wordt zou het toch mooi zijn als de “gezonde” partner niet apart hoeft te wonen. Mensen hebben mensen nodig, zeker de geliefden met wie je zo vertrouwd bent geraakt in de loop van jaren.

Het Hospice “De Patio” is ook een belangrijke voorziening in Dordrecht en het is van belang dat deze mogelijkheid blijft bestaan voor mensen, die daar de laatste weken van hun leven in een huiselijke sfeer kunnen doorbrengen, als dat niet meer in hun eigen woning kan. Het feit dat Thureborgh ophoudt te bestaan mag niet het einde van het Hospice betekenen. Dat het Hospice het werk doet met vrijwilligers past ook helemaal bij de opvattingen van het CDA: Samenredzaamheid in plaats van marktwerking of overheid