26Het stof is neergedaald en de verkiezingsuitslag op 19 maart krijgt betekenis. Het CDA heeft een mooie winst geboekt en Beter voor Dordt (BVD) is – met afstand – de grootste partij gebleven. BVD leidt dan ook de komende weken de gesprekken over een politiek akkoord voor de komende vier jaar en de totstandkoming van een nieuw college van burgemeester en wethouders. Uit de de verkennende gesprekken van de informateur blijkt dat het CDA, CU/SGP en de VVD de meest aangewezen partijen zijn om met BVD het nieuwe college te vormen.

De komende weken zal ik, samen met onze wethouderskandidaat Bert van de Burgt, namens het CDA de gesprekken voeren met de vertegenwoordigers van de andere drie partijen. Wij hebben vertrouwen in een goed verloop van de gesprekken omdat programmatisch veel overeenkomsten zijn en wij in de vorige periode goed hebben samengewerkt met BVD en de VVD. In de verkennende gesprekken hebben wij belangrijke punten voor het CDA reeds naar voren gebracht. Dan gaat het bijvoorbeeld om de toekomst van de zorg, de rol van vrijwilligers en mantelzorgers, arbeidsmarktbeleid, aandacht voor de (faciliteiten van) sportverenigingen en het behoud van voorzieningen in de wijken. Een ander belangrijk thema zijn toekomstbestendige gemeentefinancien.
Wij hebben er vertrouwen in dat wij op deze onderwerpen goed kunnen samenwerken met de andere partijen. Verschillen zijn er ook, bijvoorbeeld waar het gaat om de koopzondag en gratis OV voor ouderen. Het is van belang om daar goede afspraken over te maken met respect voor ieders standpunt. Het gezamenlijk vormen van een stadsbestuur is altijd geven en nemen. Bovendien willen we ook in verbinding blijven met de andere partijen in de gemeenteraad.

De weken na de verkiezingen zijn een hectische periode. Belangrijk is dat het nieuwe stadsbestuur vorm krijgt, maar ook dat nieuwe raadsleden hun plek vinden in de nieuwe fracties en gemeenteraad. De griffie ondersteunt de raadsleden en -fracties, maar als CDA-fractie investeren wij ook in onszelf; en niet zonder reden. Door goed samen te werken kun je elkaar versterken en als team bereiken wij meer dan individueel. Bovendien vergroot een goede onderlinge samenwerking het plezier in het (soms pittige) raadswerk.

Het belang van een goede start van de samenwerking geldt ook voor de nieuwe coalitie. De komende weken gaan wij in alle rust met elkaar praten over een politiek akkoord. Daarbij gaat het om inhoud en onderling vertrouwen. Wij zien uit naar goede gesprekken over de toekomst van onze mooie stad en haar inwoners. De leider van BVD, formateur Sleeking, sprak gisteren de verwachting uit dat hij streeft naar een resultaat begin mei. Wij zullen daar als CDA ons steentje aan bijdragen.

 

Peter Heijkoop
Fractievoorzitter CDA Dordrecht