Christiaan merkuurAfgelopen dinsdag was er een adviescommissie over de financiële situatie van de brandweer. Enige tijd geleden heeft de brandweer de opdracht gekregen om zelf te komen met ideeën om 10-15% te bezuinigen.Het was inspirerend om te zien dat de brandweer ook echt kritisch heeft gekeken naar het schrappen van kosten door bijvoorbeeld beter samen te werken binnen de ‘veiligheidsregio’ (Zuid-Holland-Zuid) en door samenwerking met andere regio’s. Daarbij staat voorop dat het aantal kazernes niet daalt.

Voor het CDA zijn een aantal punten van belang:

Veiligheid                                                                                                                                                                                 

De brandveiligheid moet in de hele regio op hetzelfde niveau zijn. Als er iets echt goed mis gaat op Kijfhoek of op het water dan hebben ook wij een probleem.

Aandacht voor onze ouderen

Ouderen blijven langer thuis wonen, maar kunnen logischerwijs vaak niet zo snel meer wegkomen als er brand uitbreekt. Daarom is het van belang dat de brandweer regelmatig controleert bij verzorgingstehuizen, aanleunwoningen, maar óók bij ouderen thuis. Tegelijkertijd kan de brandweer het niet alleen: mensen en organisaties moeten ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen om bijvoorbeeld rookmelders aan te schaffen.

Aandacht voor vrijwilligers 

De brandweer telt 835 vrijwilligers in onze regio. Het is belangrijk dat deze mensen genoeg ondersteuning en training krijgen en er overal ook voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn om extra mensen in te kunnen zetten waar het nodig is.

Binnenkort wordt dit stuk besproken in de gemeenteraad.