Christiaan merkuurDinsdagavond werd er in een commissievergadering gesproken over het preventief fouilleren. De cijfers liegen er niet om: in slechts 7 controles heeft de politie vorig jaar 44 wapens van de straat gehaald. Als CDA vinden we dat een zeer fors aantal, gezien de beperkte hoeveelheid controles en inzet.

Wij vinden het een prettig idee dat de politie de middelen heeft om zoveel mogelijk slag-/stroom-/steek- en vuurwapens van de straat te halen. Kinderen moeten veilig naar school kunnen en als oudere moet je niet bang hoeven te zijn om ’s avonds nog over straat te gaan. Terecht werd in de commissie opgemerkt dat preventief fouilleren een relatief zwaar middel is. Het is natuurlijk nooit leuk om langs de kant gefouilleerd te worden. Uit gesprekken met de mensen die worden gefouilleerd blijkt echter dat vrijwel iedereen zich kan vinden in de actie.  De kernvraag is hier dan ook: vertrouw je erop dat de politie het preventief fouilleren integer uitvoert? Wat het CDA betreft is het antwoord een volmondig ja. Twee leden van het CDA hebben eerder al een dienst meegedraaid met een politie-auto en dan zie je in de praktijk dat de mensen op straat hun werk oprecht en professioneel uitvoeren.

Een aantal partijen (SP, PvdA en GroenLinks) gaven aan weinig te voelen voor het preventief fouilleren. Met name de SP was een fel tegenstander. Helaas kwamen veel argumenten op geen enkele wijze overeen met de praktijk. Het is jammer dat er over de politie werd gesproken, zonder dat critici de moeite hadden genomen om eerst gewoon contact op te nemen en e.e.a. te vragen. Desalniettemin was de politie ook zelf aanwezig om een aantal zaken te verduidelijken en enige vooroordelen weg te nemen.

Preventief fouilleren is een zwaar middel dat gericht wordt ingezet in gebieden die mogelijk onveilig zijn. Het is een middel waar we selectief mee om moeten gaan, maar de veiligheid staat voorop. Als we bij zo weinig controles nog steeds zoveel wapens vinden, dan is dat voor het CDA een duidelijk signaal om door te gaan met het verbeteren van de veiligheid op straat.