De Nassauweg is enkele jaren geleden ingericht als een ‘auto-te-gast’-straat. Deze weg lijkt in feite een verkapte sluiproute te zijn geworden Daarover heeft de CDA-fractie het onderstaande filmpje gemaakt:

Omwonenden klagen over te hard rijdende auto’s en fietsers klagen over inhalende auto’s.

De CDA-fractie stelt hierover de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. Is er naar uw inzicht sprake van gebruik van de Nassauweg (aan de zijde Essenhof) als sluiproute? Aan de hand waarvan kunt u uw antwoord op deze vraag onderbouwen?
  2. Hoe bekend is volgens u de Dordtenaar met het concept ‘auto-te-gast’?
  3. Wat is er de afgelopen jaren gedaan aan het scheppen van duidelijkheid over het gewenste gedrag op een ‘auto-te-gast’-straat?
  4. Heeft u beeld van de gevaarlijke situaties die ter plaatse ontstaan en het signaal dat bewoners hierover afgeven?
  5. Heeft u in de afgelopen twee jaar signalen ontvangen? En zo nee, wat was hiervan de strekking en welke acties heeft u hierop ondernomen?
  6. Hoe stimuleert u gebruik van de ‘auto-te-gast’-straat door fietsers?
  7. Wat bent u van plan in de toekomst te doen met het concept ‘auto-te-gast’-straten?
  8. Staat u open voor het idee om een inhaalverbod voor auto’s in te voeren? En op basis waarvan onderbouwt u uw antwoord op deze vraag?
  9. Behoort het invoeren van enkel bereikbaar houden van de Essenhof vanaf een enkele zijde en het afsluiten van de route vanaf de andere zijde voor motorvoertuigen tot de mogelijkheden? Zo ja, hoe ziet de aanpak er in de tijd dan uit? Zo nee, waarom niet?

Zodra we een reactie van het College hebben ontvangen, zullen we die publiceren op deze site!