biertjeOp 28 mei organiseert het CDA weer een afdelingsvergadering met het bestuur, de fractie, de wethouder, de leden en sympathisanten. Een goed moment om een keer een kijkje te nemen als u geïnteresseerd bent in de Dordtse politiek. Zijn er punten in uw wijk die moeten worden aangepakt? Kom langs en laat het weten. Drankjes zijn op kosten van het CDA.

De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Pauluskerk, Albertine Agnesstraat 2, te Dordrecht.

De agenda is als volgt:

  • Opening
  • Verslag kascontrolecommissie
  • Verslag jaarrekening 2013 & begroting 2014
  • Voordracht en verkiezingen nieuwe bestuursleden
  • Voordracht en verkiezing nieuwe voorzitter
  • Aftreden van de bestuursleden Inge Mous, Jean Wiertz en Christiaan Merkuur
  • Pauze
  • Politieke terugblik op de campagne, de verkiezingen en de coalitie-onderhandelingen
  • Borrel
Categorieën: Geen categorie