ZgljtabJoKAfgelopen dinsdag kwam de gemeenteraad weer bij elkaar. Als laatste punt op de agenda stond het initiatiefvoorstel van de VVD om de winkeltijden verder te verruimen.

Het CDA is tegen verruiming van de winkeltijden, een standpunt dat we in de afgelopen jaren vaak hebben laten horen. Enerzijds omdat uit ervaringen elders blijkt dat veel kleine winkeliers de concurrentieslag met het grootwinkelbedrijf en de multinationals dan niet meer kunnen volhouden. En juist de kleinere winkeliers geven kleur aan onze stad en zijn belangrijk voor het voorzieningenniveau in de wijken.
Anderzijds maakt het CDA zich zorgen over het gezinsleven van de kleine winkeliers. Wij willen naast de economische motieven ook graag de sociale kant van het verhaal naar voren brengen. Een kleine middenstander kan niet, zoals bijvoorbeeld de Albert Heijn of de V&D, iedere zondag open zonder dat het ten koste gaat van zijn sociale leven; bijvoorbeeld tijd voor familie, ontspanning, kerkgang of sport.

Als partij van de samenleving, de wijkvoorzieningen en het gezin, zijn dit voor het CDA zwaarwegende redenen om de winkeltijden niet te willen verruimen. Eén koopzondag in de maand vinden wij voldoende.

Tegelijkertijd is het een gegeven dat er op dit moment een grote meerderheid bestaat in de Dordtse gemeenteraad voor verdere verruiming. D66 gaf in het debat afgelopen dinsdag terecht aan dat een meerderheid in de raad verruiming wenst  naar openingstijden op iedere zondag van 06.00 tot 22.00 uur. Tijdens de college-onderhandelingen heeft het CDA, samen met CU/SGP, aangegeven niets te zien in dit voorstel, maar het politieke feit te accepteren dat er op dit moment een duidelijke meerderheid is voor verruiming. CDA en CU/SGP stelden daarbij twee voorwaarden. De zondagochtend wordt ongemoeid gelaten en er wordt een draagvlakonderzoek uitgevoerd onder de winkeliers in de stad en in de wijken. Het gaat immers om hún winkel, hún toekomst. De raad heeft gisterenavond met beide voorwaarden ingestemd. Het onderzoek wordt komende maanden uitgevoerd en parallel daaraan wordt het voorstel van de VVD ter inzage gelegd.

Wij gaan er vanuit dat de raad kennis neemt van de uitkomsten van het onderzoek en gaan uit van een respectvol debat in september/oktober dit jaar.  

 

 

Categorieën: Geen categorie