cdalogoVorige week organiseerde het CDA Dordrecht weer een ledenvergadering. In de Pauluskerk in Krispijn werd in het eerste deel de succesvolle gemeenteraadscampagne besproken: +700 stemmen, van 3 naar 4 zetels (meer dan 4600 stemmen) en daarmee de tweede partij van Dordrecht. Deze uitslag kon alom rekenen op veel tevredenheid, maar bovenal veel enthousiasme om de afdeling verder op te bouwen richting 2018.In het tweede deel traden enkele bestuursleden af. Er werd afscheid genomen van voorzitter Jean Wiertz en van de bestuursleden Inge Mous en Christiaan Merkuur die naar de fractie zijn doorgeschoven. Allen werden bedankt voor hun inzet voor de afdeling en de campagne.

Met het vertrek van de bovenstaande drie bestuursleden ontstond er ruimte voor drie nieuwe bestuursleden. Het enthousiasme binnen de afdeling was echter dermate groot dat het aantal aanmeldingen in de dubbele cijfers liep. Met het oog op de inzet om in 2018 verder door te groeien naar 6 zetels is besloten om het bestuur fors uit te breiden van 5/6 leden naar 10. William van Zweeden, Adriaan van Keulen, Henk Klok en Theo Oostenrijk vormen vanaf nu het bestuur met:

Maarten Heijkoop (Ondernemer)

Matthieu Ouwens (Ondernemer)

Cor Stapel (Accountant)

Thea Verweij (Verpleegkundige bij het Leger des Heils)

Jolanda van den Aardwegh (SEH verpleegkundige in het Albert Schweitzer)

Marianne Wamelink (Beleidsmedewerker landelijke huisartsenvereniging)

Hierna besloten de leden om William van Zweeden te benoemen tot voorzitter van de afdeling. Hij toonde zich dankbaar voor de unanieme steun en was zeer tevreden over de grote aanwas van nieuwe vrijwilligers en leden: ‘Met de uitbreiding naar 10 bestuursleden leggen we de basis voor zowel de campagne als onze inhoudelijke agenda voor de komende jaren. Duidelijk is in ieder geval dat de CDA standpunten t.a.v. de zorg, stevig blijven verankerd in de praktijk.’

Ook campagneleider Christiaan Merkuur is tevreden over de ledenvergadering: ‘De benoeming van William is een nieuwe stap in het verder verjongen van de afdeling. Waar andere partijen stil staan en al jarenlang steeds weer dezelfde mensen naar voren schuiven, is er bij het CDA wél ruimte voor jonge mensen die zich graag willen inzetten voor de stad. De fractievoorzitter, campagneleider en bestuursvoorzitter zijn 26-31 jaar. Een unieke situatie in het Dordtse’.

 

Categorieën: Geen categorie