KeesDoor betrokken leerkrachten is het CDA gewezen op het feit dat een interim-manager van OPOD (Dordtse openbare scholen) het bewegingsonderwijs wil wegbezuinigen. Dit zou betekenen dat de kinderen in het openbaar basisonderwijs geen gymles meer krijgen. Het CDA vindt dit onacceptabel. Raadslid Kees Rovers: ‘ de Sportraad en het gemeentelijke sportbedrijf hebben zich de afgelopen twintig jaar fors ingezet om de kinderen in het basisonderwijs weer aan het bewegen te krijgen. Als dit plan doorgaat wordt 20 jaar ervaring en gezond onderwijs in enkele weken weggegooid. Een zeer slechte zet in een tijd waarin steeds meer kinderen overgewicht hebben. Als huisarts heb ik de gevolgen vanuit de praktijk gezien, het is echt van groot belang voor de gezondheid van onze kinderen dat er in ieder geval 1 keer per week wordt gesport.’  Vanuit het onderwijs is dan ook gevraagd of het CDA in de bres wil springen tegen deze plannen.

De plannen raken vooral de scholen in Dordt-West hard. Kees Rovers: ‘kinderen op scholen in Krispijn, Wielwijk en Crabbehof zijn over het algemeen minder vaak actief en gezondheid. Niet voor niets organiseert de gemeente al geruime tijd het project ‘ Doe ff gezond’. Het wegbezuinigen van de gymles staat daar haaks op. Daarom heeft het CDA direct vragen gesteld aan het college. Wij willen opheldering over deze plannen en vragen aan het college om met een raadsinformatiebrief  inzicht te geven in de rest van de voorgestelde bezuinigingen. Wat ons betreft worden dan ook de huidige plannen opgeschort tot alle informatie op tafel ligt.’