KFAGgDTwOnlangs stuurde een groep bewoners van de Bankastraat een brief naar de gemeente, omdat zij zich zorgen maken over de verkeersveiligheid. Namens het CDA is Theo Oostenrijk op bezoek geweest bij de bewoners om de situatie samen met hen te bekijken:

De Bankastraat, en dan met name het deel vanaf de rotonde bij de spoorlijn tot aan de rotonde Ceramstraat, is inderdaad niet echt verkeersveilig te noemen. Dat heeft meerdere oorzaken:

– De straat is een 30-km zone, maar de meeste automobilisten rijden behoorlijk harder. De straat is ook niet duidelijk genoeg herkenbaar als 30-km zone.

– De fietsstroken zijn eigenlijk te smal en ook niet duidelijk genoeg als zodanig aangegeven.

– De zijstraten Meerkoetstraat, Soembastraat en Boeroestraat zijn voor het doorgaand verkeer vanaf het spoor (rechts heeft voorrang) niet als zodanig herkenbaar. Het daaruit komende autoverkeer durft vaak daarom geen voorrang te nemen.

– De straat wordt gebruikt als een sluiproute tussen de Oranjelaan en de verbinding Crayensteynlaan/Provincialeweg, zowel door automobilisten als ook vrachtverkeer.

– Het toenemende vrachtverkeer zorgt voor bouwschade aan de woningen.

Samen met de bewoners is gesproken over mogelijke, financieel begaanbare oplossingen. Te denken valt aan, al dan niet in combinatie met elkaar, verbrede en gekleurde fietsstroken, één-richting verkeer vanaf de Ceramstraat, een andere inrij-inrichting bij rotonde bij spoor, zoals bij T-kruising Vrieseweg/Oranjepark en duidelijke markering van de kruising van de zijstraten.

Het college heeft 6 weken de tijd om te reageren op de brief. Als daar aanleiding toe is zal het CDA de brief doorgeleiden voor verdere bespreking in een commissievergadering.

Foto: Thymen Stolk