KFAGgDTwDe gemeente heeft twee jaar geleden voorgesteld om rond 2018 een 30km zone in te voeren in woongebieden in de 19e eeuwse schil. Een aantal bewoners heeft nu contact gezocht met onze fractie naar aanleiding van de planning van een inloopbijeenkomst en de bijbehorende reactietermijn rondom de voorgestelde 30km zones. Omwonenden hadden middenin de vakantieperiode slechts een kleine twee weken om te reageren. Tevens werd niet geheel de indruk gewekt dat de gemeente open zou staan voor aanpassingen. In samenwerking met de buurtbewoners heeft het CDA daarom vragen gesteld. Theo Oostenrijk: ‘Minder overheid en meer samenleving is één van de kernprincipes van het CDA. Wij vinden het daarom van groot belang dat mensen worden betrokken bij gemeentelijke plannen die hen direct aangaan. Daar lijkt hier (nog) niet voldoende sprake van. Binnenkort wordt dit punt dan ook nader besproken in een commissie.’ Het college heeft 6 weken de tijd om de vragen te beantwoorden.

Categorieën: CentrumReeland