KeesCDA-kamerlid Hanke Bruins Slot kwam op maandagochtend 25 augustus naar Dordrecht om samen met de Dordtse CDA-gemeenteraadsleden Inge Mous, Theo Oostenrijk en Kees Rovers een werkbezoek aan De Hoop ggz te brengen. Ook onze wethouder Bert van de Burgt was van de partij.

Sinds de oprichting in 1975 biedt “De Hoop” met christelijke overtuiging verslavingszorg, psychiatrische zorg ( ook voor kinderen en jeugd) en maatschappelijke opvang. Sinds een jaar is er een nieuwe bestuurder in de persoon van Jaap de Gruijter, die eerst een inleiding verzorgde voordat er over het terrein aan de Provincialeweg 70 werd rondgelopen en koffie gedronken in de kamer van iemand die er beschermd woont en waar ook de voorzitter van de Gastenraad een toelichting gaf.

De Hoop heeft circa 700 medewerkers met ruim 350(!) vrijwilligers en bedient circa 2400 cliënten op jaarbasis. Ook voor De Hoop zijn het spannende tijden. Bureaucratie in de zorg, het beperken van de vrijheid om zelf je arts te kiezen door deze regering (het CDA is tegen deze beperking) ,de positie van de verslavingsarts als hoofdbehandelaar en de ontwikkelingen in jeugdzorg ( van 6 geïntegreerde Zorgverzekeringscontacten naar contracten met 42 jeugdzorgregio’s) kwamen ter sprake. Ook hebben we het gehad over de ontwikkelingen in de AWBZ/WMO, waaronder de zogenaamde ‘extramuralisering’. Dit gaat over het langer thuis wonen in plaats van in een verzorgingstehuis. Door deze maatregel zal een deel van het vastgoed van De Hoop een andere bestemmingen moeten krijgen.

Als CDA Dordrecht zien we een duidelijke meerwaarde in het werk van de Hoop. De vele betrokken medewerkers en vrijwilligers bieden al bijna 40 jaar ondersteuning en zorg aan mensen die dat nodig hebben. Deze ervaring delen we dan ook graag met onze landelijke Tweede Kamerfractie. Zonder samenwerking met Den Haag, waar men besluit over de zorggelden, kunnen we immers de zorg voor Dordtenaren niet in stand houden en waar nodig verbeteren. Het CDA heeft mensen op alle niveaus en kan daarom wel lobbyen voor betere zorg voor Dordtenaren. Ook tijdens de openbare bijeenkomst met Mona Keijzer op 6 oktober zal het gaan over de Dordtse zorg, in het bijzonder de ouderenzorg. Daarover spoedig meer.

Categorieën: Geen categorie