SahinOnlangs hield het CDA Dordrecht een buurtenquête over de parkeerdruk rondom de Mauritsweg in Krispijn. Uit deze enquête bleek ook dat veel buurtbewoners zich ergeren aan de grote hoeveelheid rotzooi op straat. Daar kunnen we met elkaar iets aan doen. Het is immers een bekend gegeven dat de aanwezigheid van straatvuil de drempel om iets op straat te gooien lager maakt. Oftewel: een schone straat ‘houdt zichzelf schoon’. Om dit samen met de buurtbewoners te bereiken, organiseert het CDA Dordrecht op 13 september tussen 13.15 en 14.15 een buurtschoonmaak. Grijpers en vuilniszakken zijn geregeld. Uiteraard is onze fractie aanwezig om mee te helpen. Helpt u ook mee om uw buurt op te schonen? Mail dan naar CDA@Dordrecht.nl.

Datum: 13 september
Aanvang: 13.15 uur
Verzamelpunt: De Prinsemarij