figuur 1Ruim tweederde van de Dordtse winkeliers ziet niets in verruiming van de huidige zondagopenstelling. Dat blijkt uit het draagvlakonderzoek dat het OCD afgelopen maanden heeft gehouden onder Dordtse winkeliers en horeca.

De discussie over het toestaan van 52 koopzondagen wordt al geruime tijd gevoerd. Tot op heden was de mening van de winkeliers nog niet in kaart gebracht. Verruiming heeft op hen het meeste effect en daarom was het voor het een aantal partijen, waaronder het CDA, belangrijk dat hun mening in kaart werd gebracht.

Een ruime meerderheid ziet niets in verruiming van de winkeltijden. In de wijken geeft zelfs 80% van de winkeliers aan dat zij niet voor verruiming zijn. De opgegeven redenen zijn divers: men geeft aan dat er geen extra winst wordt gemaakt (je kunt je euro maar één keer uitgeven), het gezin ook aandacht nodig heeft en het personeel net zo goed een vrije dag nodig heeft. De winkeliers verwachten dat alleen het centrum baat heeft bij de liberalisering van de winkeltijden.

 

CDA-fractievoorzitter Peter Heijkoop: “Het signaal dat hier wordt afgegeven is helder. Met name vanuit de wijken wordt ondubbelzinnig aangegeven dat zij niet voor verruiming zijn. Als CDA hechten wij zeer aan de wijkvoorzieningen, dus wij zien in deze resultaten een duidelijk appèl van de wijkwinkeliers om de koopzondagregeling niet volledig vrij te geven.”

Op 23 september neemt de gemeenteraad een besluit over de winkeltijdenverordening. Voor die tijd wordt er nog in de adviescommissie over gesproken en krijgen belanghebbenden de gelegenheid om de gemeenteraad te laten weten hoe zij erover denken.

Peter Heijkoop: “In deze discussie gaat het om het wegen van belangen. Het belang van de wijk- en binnenstadondernemers, de werknemers, de consument en de bewoners van onze stad. Alles overziend vinden wij de huidige 17 koopzondagen voldoende en zijn wij niet voor verruiming.
Iedere fractie en ieder raadslid maakt zelf een weging in deze belangen en ik ben ervan overtuigd dat alle partijen dat zorgvuldig zullen doen. Ik hoop op een respectvol afsluitend debat op 23 september.”

Categorieën: Geen categorie