ZgljtabJoKIn het buitengebied op ons eiland staan diverse boerenbedrijven. Deze boeren is enige tijd geleden een voorstel gedaan: landverkaveling in ruil voor de aanleg van een landbouwweg. Momenteel is de situatie namelijk niet goed geregeld. De tractorcombinaties en andere landbouwvoertuigen hebben te weinig ruimte op de dijken om veilig te kunnen rijden, zeker wanneer er sprake is van tegemoetkomende fietsers of andere voertuigen.

Eind 2013 leek er een kink in de kabel te komen. Meerdere partijen stelden de landbouwweg ter discussie in de raad. LTO en de boeren voerden daarop direct actie om het belang van de landbouwweg te onderstrepen en de politiek aan de gemaakte afspraak te houden. Als CDA-fractie hebben wij ons vierkant achter de boeren geschaard. De landbouwweg is toegezegd aan onze boeren op het eiland en is ook in het belang van recreanten, fietsende scholieren en bewoners in de polder.

Behalve dat wij inhoudelijk overtuigd zijn van de noodzaak, staat het CDA ook voor een betrouwbare overheid die zijn toezeggingen nakomt. Daarom is het een mooi moment voor de boeren en LTO dat de raad nu alsnog heeft ingestemd met de aanleg van de landbouwweg. Wij hopen dat de boeren en de gemeente ook de komende tijd bij de aanleg van de landbouwweg gezamenlijk op blijven trekken.
Foto voorpagina: RTV Rijnmond
Categorieën: Geen categorie